Températures de vaporisation

Température basse: jusqu’à 150°C (302°F)

Angelica: 100°C à 150°C (212°F to 302°F)
Ballote: 100°C à 125°C (212°F to 257°F)
Lotus Bleu: 100°C à 125°C (212°F à 257°F)
Camomille: 100°C à 125°C (212°F à 257°F)
Girofle: 125°C à 150°C (257°F à 302°F)
Maïs: 100°C à 125°C (212°F à 257°F)
Pissenlit: 125°C à 150°C (257°F à 302°F)
Solidago: 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
Gotu Kola: 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
Equisetum: 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
Hyssopus: 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
Lavande: 100°C à 125°C (212°F à 257°F)
Reine-des-prés: 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
Agripaume: 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
Passiflore: 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
Menthe poivrée: 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
Portulaca: 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
Sauge: 125°C à 150°C (257°F à 302°F)
Millepertuis perforé: 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
Rue de Syrie (Peganum harmala): 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
Thym: 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
Tobacco: 125°C à 150°C (257°F à 302°F)
Absinthe: 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
Achillée millefeuille: 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
Yerba Maté: 100°C à 150°C (212°F à 302°F)

Température moyenne: jusqu’à 175°C (347°F))

Anis: 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
Caraway: 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
Carvi: 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
Graines de café: 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
Consoude: 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
Damiana: 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
Ephédra: 125°C à 175°C (257°F à 347°F)
Fenouil: 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
Grande camomille: 125°C à 175°C (257°F à 347°F)
Aubépine: 125°C à 175°C (257°F à 347°F)
Ginkgo: 125°C à 175°C (257°F à 347°F)
Guarana: 125°C à 175°C (257°F à 347°F)
Queu de lion (Wild Dagga): 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
Chardon: 125°C à 175°C (257°F à 347°F)
Papavéracée: 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
Coquelicot: 125°C à 175°C (257°F à 347°F)
Serenoa repens: 125°C à 175°C (257°F à 347°F)
Calamus: 150°C à 175°C (302°F à 347°F)

Température élevée: jusqu’à 200°C (392°F)

Des températures au dessus de 230°C ne sont pas recommandées.

Aloe Vera: 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
Ayahuasca (Banisteriopsis caapi): 185°C à 200°C (365°F à 392°F)
Berbéris: 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
Bardane: 150°C à 200°C (302°F à 392°F)
Cannabis: 170°C à 200°C (302°F à 392°F)
Chiendent officinal: 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
Oenothère: 150°C à 200°C (302°F à 392°F)
Amanite tue-mouches: 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
Chionanthus: 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
Ail: 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
Gingembre: 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
Ginseng: 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
Hydraste du Canada: 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
Houblon: 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
Kava-Kava: 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
Noix de kola: 185°C à 200°C (365°F à 392°F)
Kratom: 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
Réglisse: 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
Maca: 150°C à 200°C (302°F à 392°F)
Guimauve officinale: 150°C à 200°C (302°F à 392°F)
Morning glory: 185°C à 200°C (365°F à 392°F)
Sida Cordifolia: 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
Salvia Divinorum: 175°C à 230°C (347°F à 392°F)
Sinicuichi: 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
Curcuma: 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
Valériane: 185°C à 200°C (365°F à 392°F)
Dioscorea villosa: 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
Yohimbine: 185°C à 200°C (365°F à 392°F)