Stoppen met roken

Tabaksrook bevat teer, giftige gassen en radioactieve deeltjes die de longen vervuilen en ook andere vitale organen kunnen beschadigen. Hoewel tabak verslavend is vanwege de nicotine die het bevat, zijn het de andere chemicaliën in rook die ervoor zorgen dat het de gezondheid schaadt. Het spreekt voor zich dat het makkelijker is om te stoppen met roken dan het is om te stoppen met het consumeren van tabak. Om met roken te stoppen, hoef je alleen maar de tabak in een vaporizer te stoppen. Helemaal met tabak stoppen is natuurlijk veel moeilijker vanwege de verslavende eigenschappen van nicotine.

Sommige mensen gebruiken tabak uitsluitend om cannabis sigaretten, oftewel joints, te draaien. De tabak zorgt ervoor dat de joint beter blijft branden, zodat deze niet steeds opnieuw aangestoken hoeft te worden. Met een vaporizer kun je je voordeel doen met de goede eigenschappen van cannabis zonder dat er tabak bij hoeft. Vooral voor patiënten die medicinale cannabis gebruiken is het natuurlijk veel beter om een vaporizer te gebruiken dan joints te roken.

Cannabis is een van de populairste kruiden ter wereld, niet omdat het lichamelijk of geestelijk verslavend is, maar omdat gebruikers bepaalde voordelen ervaren. Maar het is wel een feit dat de rook van cannabis meer teerdeeltjes bevat dan tabaksrook. Daarom is het verstandig om ook met het roken van cannabis te stoppen, en het voortaan te vaporiseren!

Een vaporizer gebruiken voor zelftoediening van medicinale cannabis (mediwiet)

Cannabis sativa en Cannabis indica zijn twee soorten hennep met hoge concentraties medicinale bestanddelen. Hoewel de plant door velen gebruikt wordt voor spirituele en/of recreatieve doeleinden, ontdekken steeds meer mensen dat het ook gebruikt kan worden om bepaalde lichamelijke ongemakken te verlichten. In veel gevallen blijkt cannabis effectiever dan synthetische pijnstillers, sedatieven en andere medicijnen.

Hoewel de cannabis voor bepaalde aandoeningen ingenomen zou kunnen worden (in pilvorm of gegeten), geven de meeste patiënten er de voorkeur aan het te roken. Roken geeft namelijk een onmiddelijk effect, en zodra de gewenste verlichting van de kwaal is bereikt, kan de joint gedoofd worden. Het effect van cannabis in pilvorm komt langzamer op (vooral bij een volle maag) en het is moeilijker te doseren: de tablet(ten) zijn wellicht niet sterk genoeg, of omgekeerd zou het effect sterker kunnen zijn dan nodig of gewenst is. Dat is de reden waarom dokters vaak cannabis sigaretten (joints) voorschrijven in plaats van tabletten of pillen. Daarnaast bevat cannabis in pilvorm zoals Marinol enkel THC, terwijl de gedroogde bloemtoppen enkele honderden cannabinoiden (psychoactieve bestanddelen) bevatten. Aangenomen wordt dat deze een synergistische werking hebben.

Cannabis wordt soms als anti-emeticum voorgeschreven aan patiënten die chemotherapie ondergaan, om hun misselijkheid te verminderen. Aangezien die misselijkheid het hen onmogelijk maakt iets voor langere tijd in hun maag te houden, inclusief tabletten, is roken (of vaporiseren) hun enige optie.

In 1996 voerde MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) in samenwerking met NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws) een onderzoek uit, waarbij ze twee simpele vaporizers vergeleken met waterpijpen, joints met en joints zonder filter. De rook of damp van elk werd onderzocht op de aanwezigheid van vaste deeltjes (teer) en de drie belangrijkste cannabinoïden. De verschillende rookmethoden werden toen geclassificeerd op basis van hun teer/cannabinoïde ratio. De twee geteste vaporizers presteerden tot 25% beter dan joints zonder filter (de op één na beste methode). Maar beide vaporizers produceerden meer dan tien keer zoveel teer als cannabinoïden, wat deels te wijten is aan het lage percentage THC (2.3%) in de cannabis die door het National Institute on Drug Abuse beschikbaar was gesteld.

Opmerkelijk is dat hetzelfde onderzoek uitwees dat waterpijpen (bongs) en joints met filter 30% slechter scoorden dan gewone joints zonder filter. De reden hiervoor is dat waterpijpen en filters samen met de teer ook het psychoactieve THC uit de rook filteren, waardoor gebruikers meer moeten roken om het gewenste effect te bereiken.

In 2006 onderzochten wetenschappers aan de Universiteit van Leiden de Volcano vaporizer (met daarin pure THC preparaten) als hulpmiddel voor het toedienen van mediwiet. Hun conclusie was dat “de resultaten van ons onderzoek tonen aan dat patiënten hiermee lijken te beschikken over een veilige en effectieve toedieningsvorm voor cannanoïden. De uiteindelijke opname van THC in de longen is vergelijkbaar met het roken van cannabis, zonder de voor roken typerende nadelen voor de luchtwegen.”

In 2007 werden de resultaten van een onderzoek aan de Universiteit van Californië, San Fransisco gepubliceerd in the Official Journal of the American Academy of Neurology. Daarin stond te lezen: “Met koolmonoxide als indicator, bleek er bij gebruik van de vaporizer op temperaturen tussen de 180 en 200°C vrijwel geen blootstelling aan schadelijke verbrandingsproducten plaats te vinden. Aangezien het de efficiëntie van roken voor het verkrijgen van het gewenste THC effect nabootst, met kleinere hoeveelheden van het werkzame bestanddeel vergeleken met toediening in de vorm van pillen, heeft dit apparaat groot potentieel wat betreft het verbeteren van de therapeutische toepassingsmogelijkheden van THC.”
Wanneer in plaats van pure THC, plantmateriaal gebruikt wordt (de bloemtoppen), treft men behalve andere cannabinoïden een reeks andere plantaardige bestanddelen aan, waaronder terpenen. Maar wordt met de Volcano zuivere THC verdampt, dan worden er geen afbraakproducten (delta-8-THC, cannabinol, of onbekende bestanddelen) aangetroffen. Bovendien werd door gebruik te maken van zuivere THC een hoger percentage THC vrijgemaakt.

Analyse van de damp uit de Volcano wees uit dat door het materiaal meerdere malen te verdampen 36 tot 61% van de beschikbare THC vrijgemaakt wordt. In een recenter onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van pure cannabinoïdenmengsels behaalde men een maximum van 54%. Ter vergelijking: onderzoeken met joints die door een machine gerookt werden, onder verschillende omstandigheden zoals snelheid van inhalatie en tijd dat de rook binnengehouden wordt, kwamen uit op vergelijkbare efficiënties van 34 tot 61%. Gebruikers van een vaporizer kunnen het gewenste effect dus bereiken met een vergelijkbare hoeveelheid plantmateriaal als zij die het roken. Deze onderzoeken hebben de aanwezigheid van giftige gassen, zoals ammoniak, waterstofcyanide en koolmonoxide niet gemeten, hoewel er wel aanwijzingen zijn dat er door verdampen minder monoxide vrij komt.

Hoewel de damp wel schoner is dan rook, sluiten ze irritatie van de luchtwegen niet geheel uit. Een trek verdampte cannabis zal zo nu en dan tot hoesten leiden. Maar dit zou een reactie op de THC zelf kunnen zijn, waarvan bekend is dat het een sterk expectorans is (middel dat het ophoesten van slijm bevordert).

Er is nog veel meer te lezen over de medische toepassingen van vaporizers en cannabis op onze wetenschapspagina.